Trang 3414, kết quả từ 34131 tới 34140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Bá Sĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Sĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Sắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đình Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Tạ Duy Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Duy Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 8/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Khiêu Hữu Rong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khiêu Hữu Rong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Pham Tuấn Quỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Pham Tuấn Quỳ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phùng Minh Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Minh Quyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...340934103411341234133414341534163417...74341