Trang 3415, kết quả từ 34141 tới 34150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Trung Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Quảng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Dương Văn Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trâu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trạng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trâu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trâu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Trào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tranh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...341034113412341334143415341634173418...74341