Trang 3421, kết quả từ 34201 tới 34210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Trận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Trắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lã Trọng Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lã Trọng Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Ký, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 19/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Khoái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khoái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Xuân Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Xuân Kính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn La

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn La, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tử Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...341634173418341934203421342234233424...74341