Trang 3426, kết quả từ 34251 tới 34260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Hoà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Xuân Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Trấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Trải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trải, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1987, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Trọng Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/12/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342134223423342434253426342734283429...74341