Trang 3427, kết quả từ 34261 tới 34270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 18/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Xuân Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 1/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ PhạmVăn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ PhạmVăn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 18/10/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 7/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342234233424342534263427342834293430...74341