Trang 3428, kết quả từ 34271 tới 34280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Thế Hệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Thế Hệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Hấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Hát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Huy Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Quang Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 31/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Viết Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Viết Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Đình Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đình Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Văn Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342334243425342634273428342934303431...74341