Trang 3430, kết quả từ 34291 tới 34300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Trọng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 30/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Đông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trương Công Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Công Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 3/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342534263427342834293430343134323433...74341