Trang 3431, kết quả từ 34301 tới 34310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Đuốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Đuốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Xuân Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Khoa Đúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Khoa Đúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Xuân Đưòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Đưòng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 18/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Đồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Đồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1946, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...342634273428342934303431343234333434...74341