Trang 3436, kết quả từ 34351 tới 34360 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 24/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Minh Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Đáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Đáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Đát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Đát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Quang Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quang Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quốc Đảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Đảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Xuân Đàm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Đàm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngô Tiến Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Tiến Dương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Dương Tiến Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tiến Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343134323433343434353436343734383439...74341