Trang 3440, kết quả từ 34391 tới 34400 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Văn Diễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Diễm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Diên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thế Cừu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thế Cừu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...343534363437343834393440344134423443...74341