Trang 3442, kết quả từ 34411 tới 34420 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Đình Cốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Cốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Còi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Còi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quách Đại Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách Đại Cư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vương Quốc Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Quốc Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đình Chừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Chừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Cung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Cung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Cộng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tờ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Bùi Duy Tinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Tinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

1...343734383439344034413442344334443445...74341