Trang 3448, kết quả từ 34471 tới 34480 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Căm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Căm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 7/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Ca

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Ca, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 22/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 10/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1/1960, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 14/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344334443445344634473448344934503451...74341