Trang 3449, kết quả từ 34481 tới 34490 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Bóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bốn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 16/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tiếng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiếng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/11/1984, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Tiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Bình - Xã Châu Bình - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bổng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bối

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bối, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Ngọc Bỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Bỏi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Thanh Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thanh Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344434453446344734483449345034513452...74341