Trang 3452, kết quả từ 34511 tới 34520 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 8/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Duy Bạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Duy Bạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 14/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bách, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Đình Bạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Bạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Đức Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đức Yến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 18/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 9/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344734483449345034513452345334543455...74341