Trang 3453, kết quả từ 34521 tới 34530 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Huy Bảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Huy Bảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tiến ấp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến ấp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hậu Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hậu Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...344834493450345134523453345434553456...74341