Trang 3458, kết quả từ 34571 tới 34580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Văn Uyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Uyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Văn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 15/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn út

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn út, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 29/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Thị Hồng Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Hồng Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Bá Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345334543455345634573458345934603461...74341