Trang 3459, kết quả từ 34581 tới 34590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Ngọc Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 13/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Duy Tuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Tuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 30/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Đức Ty

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Ty, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đoàn Trọng Tỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Trọng Tỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...345434553456345734583459346034613462...74341