Trang 3460, kết quả từ 34591 tới 34600 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kỳ Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kỳ Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tiên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 27/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cao Đức Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 9/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Sơn Tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn Tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 4/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345534563457345834593460346134623463...74341