Trang 3461, kết quả từ 34601 tới 34610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Tục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Tục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Quang Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Quang Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đào Mạnh Tuyển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Mạnh Tuyển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 18/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 20/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345634573458345934603461346234633464...74341