Trang 3463, kết quả từ 34621 tới 34630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Đình Tru

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đình Tru, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Hữu Chử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Chử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 17/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Danh Trư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Danh Trư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Viết Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Truyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Trãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Trãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Ngọc Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Ngọc Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345834593460346134623463346434653466...74341