Trang 3464, kết quả từ 34631 tới 34640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Xuân Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Trong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 3/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Khắc Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Trụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đức Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Trâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Minh Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Như Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 24/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ La Văn Trà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ La Văn Trà, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Huy Toại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huy Toại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 2/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Mai Văn Tới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Tới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...345934603461346234633464346534663467...74341