Trang 3466, kết quả từ 34651 tới 34660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Minh Toan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Minh Toan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 20/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tạ Ngọc Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Ngọc Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 27/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nông Đức Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nông Đức Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Tỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 29/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 25/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 15/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Anh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346134623463346434653466346734683469...74341