Trang 3469, kết quả từ 34681 tới 34690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 20/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Viết Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết Thuật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Thuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 21/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 25/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Minh Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Đình Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đình Thu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 12/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346434653466346734683469347034713472...74341