Trang 3472, kết quả từ 34711 tới 34720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Ngọc Chỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Ngọc Chỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Thiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 3/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Danh Thoảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Thoảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Xuân Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 12/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 23/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Thêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Thêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 7/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346734683469347034713472347334743475...74341