Trang 3474, kết quả từ 34731 tới 34740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 21/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Văn Thạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Thạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Viết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trung Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 13/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...346934703471347234733474347534763477...74341