Trang 3477, kết quả từ 34761 tới 34770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Quang Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quang Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 15/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 9/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 21/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 17/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Trung Tập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Tập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hà Văn Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Sỹ Tầng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Tầng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Minh Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347234733474347534763477347834793480...74341