Trang 3480, kết quả từ 34791 tới 34800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 14/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Duy Sóc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Sóc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 3/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Kim Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Kim Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 11/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 25/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Chí Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 6/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Sẽ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sẽ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 13/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347534763477347834793480348134823483...74341