Trang 3481, kết quả từ 34801 tới 34810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Duy Sách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Sách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Ngọc Sững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Ngọc Sững, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Sen, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Ngọc Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Ngọc Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 17/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Sảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Sảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗ Xuân Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 22/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Hồng Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hồng Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/8/, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thôi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...347634773478347934803481348234833484...74341