Trang 3482, kết quả từ 34811 tới 34820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thơm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thống, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Rởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Rởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Đỗ Đức Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Duyên Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duyên Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 10/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Thạch Văn Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Văn Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 7/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347734783479348034813482348334843485...74341