Trang 3483, kết quả từ 34821 tới 34830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lưu Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Dương Quyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dương Quyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Vũ Vĩnh Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Vĩnh Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 15/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 6/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Thanh Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347834793480348134823483348434853486...74341