Trang 3484, kết quả từ 34831 tới 34840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Văn Quây

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Quây, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Quảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Phường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Việt Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Việt Phương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...347934803481348234833484348534863487...74341