Trang 3486, kết quả từ 34851 tới 34860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quang Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 23/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 18/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 11/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Đình Phúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đình Phúng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Phúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Viết Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Khúc Trị Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khúc Trị Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thổ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...348134823483348434853486348734883489...74341