Trang 3488, kết quả từ 34871 tới 34880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Phàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Phàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Nô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Đức Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Phan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Phan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Công Nước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Nước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đỗ Đức Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đức Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 25/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348334843485348634873488348934903491...74341