Trang 3489, kết quả từ 34881 tới 34890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Sỹ Nhúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Nhúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Duy Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Duy Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phan Văn Nhuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Nhuần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 22/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 6/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quý Nhiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quý Nhiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 23/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Quang Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 14/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Đức Nhuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Nhuận, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 27/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Duy Nhật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Duy Nhật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/3/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348434853486348734883489349034913492...74341