Trang 3490, kết quả từ 34891 tới 34900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đa Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đa Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 29/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Đức Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đức Nhạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 23/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Thị Nhiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Thị Nhiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 11/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Nhã, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Công Nhiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Nhiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Nhất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 23/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Hữu Nguyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Hữu Nguyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348534863487348834893490349134923493...74341