Trang 3492, kết quả từ 34911 tới 34920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thế Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 21/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Quốc Ngọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quốc Ngọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Nghĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Nghĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 29/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngoạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Ngoạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại Thới Thuận - Xã Thới Thuận - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Xuân Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 26/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348734883489349034913492349334943495...74341