Trang 3493, kết quả từ 34921 tới 34930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cao Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/5/1961, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiết, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Vũ Nguyên Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Nguyên Nghiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 16/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú Tây - Xã Tân Phú Tây - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 6/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 1/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thanh Ngát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Ngát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 5/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Ngạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...348834893490349134923493349434953496...74341