Trang 3494, kết quả từ 34931 tới 34940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nam

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nam, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗ Văn Nếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 21/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Quý Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quý Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Náp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Náp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Ngà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Trọng Năng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Năng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Đình Mùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Mùi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 29/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...348934903491349234933494349534963497...74341