Trang 3495, kết quả từ 34941 tới 34950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Xuân Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Xuân Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Sĩ Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Sĩ Mỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Phong Hinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Phong Hinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hiếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Mở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Huế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Huế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Hợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349034913492349334943495349634973498...74341