Trang 3498, kết quả từ 34971 tới 34980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hường, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hướng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hoá, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/9/1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Tô Văn Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Báo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 9. Liệt sĩ Trần Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349334943495349634973498349935003501...74341