Trang 3499, kết quả từ 34981 tới 34990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 2. Liệt sĩ Phạm Mai Hương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Mai Hương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Viết Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Viết Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thu Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thu Hưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 6. Liệt sĩ Bùi văn Trụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Trụ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phú Tân - An Giang
 7. Liệt sĩ Hồ Minh Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Minh Hưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349434953496349734983499350035013502...74341