Trang 35, kết quả từ 341 tới 350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Vững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Tô Văn Yến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Yến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Phan Văn Thẹo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thẹo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Huỳnh Văn Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Huỳnh văn Duy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh văn Duy, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Huỳnh Văn Đúng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Đúng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Phú Đức - Xã Phú Đức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Phụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Phụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 13/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

1...303132333435363738...74341