Trang 3501, kết quả từ 35001 tới 35010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Khâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Xuân Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/7/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phi Văn Khuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Văn Khuyến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Trọng Khâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trọng Khâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kháng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Khang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349634973498349935003501350235033504...74341