Trang 3503, kết quả từ 35021 tới 35030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Mai Văn Xiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Xiển, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đăng Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đăng Ký, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Điển Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Điển Lai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ký, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Kỷ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Bá Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bá Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí Kỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí Kỳ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...349834993500350135023503350435053506...74341