Trang 3508, kết quả từ 35071 tới 35080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Hữu Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hữu Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lợi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lô, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Vĩnh Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Vĩnh Luận, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hán Thị Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hán Thị Hào, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thăng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thăng Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350335043505350635073508350935103511...74341