Trang 3509, kết quả từ 35081 tới 35090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Thanh Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Long, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phụng Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phụng Long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mảo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Ly

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Ly, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1962, hiện đang yên nghỉ tại Phú Túc - Xã Phú Tức - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thât

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thât, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Vang Quới - Xã Vang Quới Đông - Huyện Bình Đại - Bến Tre

1...350435053506350735083509351035113512...74341