Trang 3511, kết quả từ 35101 tới 35110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phùng Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Lưu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Lương Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Lương Lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thái Tăng Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Tăng Lương, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lưu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đàm Văn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Thạch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nuôi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350635073508350935103511351235133514...74341