Trang 3513, kết quả từ 35121 tới 35130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Văn Nhờ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Nhờ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mai Thế Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thế Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lưu Văn Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Nhắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nho, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Giang Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Giang Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Thanh Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Nha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Xuân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Vũ Đỗ Ngang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Đỗ Ngang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...350835093510351135123513351435153516...74341