Trang 3514, kết quả từ 35131 tới 35140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Sỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1988, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Ngần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Ngần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Huy Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đinh Văn Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại Hồ Cỏ - Xã Thạnh Hải - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...350935103511351235133514351535163517...74341