Trang 3515, kết quả từ 35141 tới 35150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tạ Đình Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tạ Đình Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Sơn Phú - Xã Sơn Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Văn Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Lê Văn Ngợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Ngợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Thạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Vũ Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hoang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hoang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

1...351035113512351335143515351635173518...74341